Manuální MRE 002

Kombinace binokulárního měření s otevřeným výhledem, aberometrie a dynamického měření poskytuje klinicky přesné výsledky automatického měření refrakce v odolném ručním přístroji vhodném pro použití v ordinacích i v terénu.

Hlavní funkce

  • Binokulární a otevřené vidění – omezení pacientovy akomodace zaručuje spolehlivější měření
  • Dynamické měření poskytuje spolehlivé výsledky
  • Aberometrie – analýza vlnoploch – nejkomplexnější metoda měření očních aberací a refrakčních vad
  • Vyhovuje požadavkům amerického zákona ADA – umožňuje vyšetření pacientů s omezenou mobilitou nebo fyzickými vadami
  • Binokulární měření do 10 vteřin urychluje vyšetření subjektivní refrakce stanovením přesnějšího výchozího bodu
  • Velká míra shody se subjektivní refrakcí
  • Ruční přístroj snadno použijete kdekoliv
  • Odolný a stabilní při použití v terénu, až 8 hodin nepřetržitého provozu na akumulátor

Kontaktujte nás

Přední výrobce brýlových čoček, společnost Essilor, již více než 160 let usiluje o to, aby lidé po celém světě viděli lépe. Neustále investuje do výzkumu a inovací a snaží se překonávat sama sebe. Splňuje více než jen standardní požadavky v oboru – splňuje nároky uživatelů.

BUĎTE NÁROČNÍ I VY!

 

Kontaktujte nás